Rada Fundacji Wspierania Kultury i Edukacji

Adam Protasiuk

Przewodniczacy Rady Fundacji WKiE

Całe dorosłe życie związany z ruchem rekonstrukcji historycznej, wspierał odbudowę Zamku Gniew.
Jest towarzyszem husarskim Chorągwi Husarskiej Marszałka Województwa Pomorskiego w Gniewie. Fundator Fundacji Tradycji Oręża Polskiego zaangażowanej w krzewienie wiedzy historycznej. Aktualnie realizującej swoje cele statutowe na Zamku w Nidzicy oraz zabytkowym Pałacu Myśliwskim w Mysinku.
Współzałożyciel i wiceprezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
Zawodowo zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem finansowym pod firmą PROFI Biuro Doradztwa Ekonomiczno-Prawnego. Specjalizuje się w obsłudze projektów unijnych dotacyjnych oraz instrumentów zwrotnych.
Do grona klientów zaliczają się podmioty takie jak: LOTOS SA, ENERGA SA, KULCZYK
INVESTMENTS SA, LPP SA, ALDESA SA i inne. Dyrektor biura Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. Pasjonuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach.
Wieloletni członek Komitetu Monitorującego RPO Województwa Pomorskiego.
W kadencji 1998-2002 wiceprezydent Miasta Tczewa ds. Gospodarczych.

Paweł Drabik

Członek Rady Fundacji WKiE

Paweł Drabik dowódca Chorągwi Grunwaldzkiej – Chorągwi Zakonu Krzyżackiego, którą prowadził wielki marszałek Prus Friederyk Wallenrod.
Zamieszkały w Niepołomicach, zainteresował się rekonstrukcją historyczną w trakcie pierwszego wyjazdu na Pola Grunwaldu – jako turysta. Od tego momentu poczuł chęć obcowania i pogłębienia wiedzy historycznej. Co zaowocowało wstąpieniem w szeregi rekonstruktorów historycznych odtwarzających okres średniowiecza.
Uczestniczy w wydarzeniach historycznych w kraju i zagranicą. Organizuje lub jest współorganizatorem imprez i wydarzeń związanych z historią.
Zawodowo działa w branży gastronomicznej i cukierniczej. Prowadzi działalność gospodarczą od 21 lat.
Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, swoją pasję zaszczepił dzieciom. Człowiek pomocny, uczciwy i honorowy.

Michał Górecki

Członek Rady Fundacji WKiE

Z Ruchem historycznym, związany od najmłodszych lat. Początkowo, towarzyszący w poczynaniach i realizacji pasji swojego Ojca. Z biegiem czasu rekonstrukcja stała się i jego pasją. Od roku 2010 pierwszy raz zaangażowany w organizację historycznej części Inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, od strony back office.
Z wykształcenia mgr Zarządzania Jakością i Środowiskiem, gdzie poszerzał wiedzę w tematyce swoich zainteresowań związanych z ciągłym dążeniem do doskonałości oraz wprowadzania efektywnych rozwiązań. Fanatyk szczupłego zarządzania oraz narzędzi metodyki SiX Sigma. Jako certyfikowany Auditor ISO, swoje kompetencje nabywał, uczestnicząc w licznych projektach w różnych branżach przemysłu.
Uważa pracę w zespole opartą na partnerskich relacjach jako kluczowy element wypracowania oczekiwanego rezultatu. Dostrzegający mocne strony w wykorzystaniu kapitału intelektualnego oraz rzetelnym prognozowaniu potencjalnych zagrożeń. Wierzy, że każdy proces można ulepszyć, stosując 3 proste zasady: otwarta komunikacja, pomiar zamiast opinii oraz ciągle doskonalenie.
Obecnie manager operacyjny obiektu handlowego, w którym zamiłowanie do organizacji pracy, doskonalenia procesów oraz poprawy efektywności, należy do jego codziennych obowiązków.

Tomasz Konopka

Członek Rady Fundacji WKiE

Dowódca Chorągwi Mazowieckiej Księcia Janusza I, jednej z największych chorągwi uczestniczących w inscenizacji Bitwa pod Grunwaldem.
15 sierpnia 2018 dowodził jednym z oddziałów w kolumnie średniowiecznej Wielkiej Defilady Niepodległości, zorganizowanej z okazji 100 rocznicy niepodległości RP w Warszawie.
Organizator i propagator sportowych walk rycerskich. Do niedawna czynny zawodnik, członek kadry narodowej i kapitan drużyn uczestniczących w rozgrywkach Polskiej Ligi Walk Rycerskich,
Prezes grupy rekonstrukcyjnej – Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin mającego swoją siedzibę w Zamku Królewskim w Będzinie, działającego na rzecz krzewienia i propagowania tradycji oręża polskiego, dawnych zwyczajów i kultur oraz opieki nad zabytkami, za co juz dwukrotnie został wyróżniony nagrodą Zasłużony na Rzecz Kultury Będzina oraz Przyjaciela Muzeum Zagłębia. Wraz ze stowarzyszeniem zorganizował niezliczoną ilości imprez historyczno – kulturalnych, pokazów, zajęć edukacyjnych. Grupa prowadzona przez Tomasza Konopkę corocznie uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych w ważniejszych wydarzeniach, świętach i rocznicach Będzina oraz innych miejscowościach województwa śląskiego.

Mariusz Mecka

Członek Rady Fundacji WKiE

Dowódca Podgrodzia Kupców i Rzemieślników na Polach Grunwaldu.

Jeden z założycieli Starogardzkiego Bractwa Rycerskiego w roku 1995. Od roku 2011 założyciel i przewodniczący Koła LOK Adamantos – Damy i Rycerze Księstwa Pomorskiego w Starogardzie Gdańskim. Uczestnik wielu inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem.
Człowiek wielu zainteresowań. Poza historią i rekonstrukcją historyczną, pasjonuje się tańcem, poezją i muzyką. Od 2006 roku zaangażowany w projekt „Kawiarenka Pod Gwiazdami” – skupiających poetów, pisarzy, muzyków, malarzy, fotografików i wielu innych twórców.
Od lat związany jest z Klubem Strzeleckim „Tarcza” i Klubem Miłośników Pojazdów Militarnych STG w LOK w Starogardzie Gdańskim.
Aktywny działacz na rzecz na rzecz popularyzacji kultury oraz historii Kociewia i okolic.
Prywatnie mąż Kasi i przyjaciel Pako – psa, który nie raz już odwiedzał Pola Grunwaldu.

Przemysław Rey

Członek Rady Fundacji WKiE

Przemysław Rey
Od 2005 roku pełni rolę Dowódcy Wielkiej Chorągwi Ziemi Krakowskiej.

Od 1996 roku członek Bractwa Miecza i Kuszy, od 1998 bierze aktywny udział w inscenizacjach bitwy pod Grunwaldem.
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego o bogatym doświadczeniu zawodowym (m.in. marketing manager w korporacji międzynarodowej, prezes zarządu spółki akcyjnej – gorzelni produkującej 1 mln l spirytusu miesięcznie, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury – rekonstrukcji grodu wczesnośredniowiecznego). Od 2014 roku kurator w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku).
Członek zarządu Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego. Wiceprezes Stowarzyszenia X Pułk Piechoty Xięstwa Warszawskiego.
Potomek w XIV pokoleniu Mikołaja Reya z Nagłowic herbu Oksza, oraz Boxy Reya z Szumska – rycerza biorącego udział w Bitwie pod Grunwaldem. Prezes Związku Rodu Reyów i rodzinny geneaolog.
Mąż Agnieszki oraz ojciec Marysi i Stasia.

Michał Wojtysiak

Członek Rady Fundacji WKiE

Od 2009 pełni funkcję dowódcy Chorągwi Ziemi Łęczyckiej występującej w Inscenizacji Grunwaldzkiej.
Rekonstrukcją historyczną zajmuje się od 1994 roku. Od 1996 roku członek i założyciel Bractwa Rycerskiego Ziemi Łęczyckiej, którego jest także Namiestnikiem. Od 2002 członek 4 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego.
Zawodowo adwokat (od 2006 r) i historyk sztuki (2003) prowadzi indywidualną kancelarię w Łodzi. Społecznik doradca Związku Obrony Konsumentów. Specjalizuje się w prawie karnym i rodzinnym (rozwodowym) oraz nieruchomości, w którym odnosi sukcesy. Od 2016 członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.
Zaangażowany w ruch samorządu adwokackiego w Łodzi (członek Komisji Kulturalnej ORA w Łodzi, Komisji ds Aplikantów Kształcenia Aplikantów Adwokackich oraz redaktor Kroniki Adwokackiej.
Michał Wojtysiak jest pasowanym rycerzem wpisanym do Złotej Księgi Rycerstwa Polskiego. W kwietniu 2009 Michał Wojtysiak został odznaczony Orderem Orła z Mieczami – najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Rycerstwa Polskiego za osiągnięcia na polu ruchu rekonstrukcji historycznej oraz działań kulturalnych. W 2017 otrzymał od Hetmana Wielkiego Tadeusza Pagińskiego sygnet św Jerzego.
Jeden z organizatorów turniejów rycerskich w Łęczycy i Uniejowie. W latach 2004 -2008 współtwórca i członek zarządu Ligi Rycerskiej. Autor poprawek do Kodeksu Rycerskiego, oraz Digestów Kodeksowych. Zaangażowany członek Kapituły Rycerstwa Polskiego. Od 2011 senior lenny Konfraterni Burgus Carpinei, a także rycerzy skupionych w poczcie rycerskim herbu Lewantyn.
W ramach działalności na terytorium Mazowsza stara się zintegrować bractwa i grupy rekonstrukcyjne z regionu Łódzkiego z główną inicjatywą w postaci chorągwi ziemskiej.
Prywatnie mąż pięknej Agaty i ojciec Joachima i Filipa człowiek dobry, honorowy i pomocny. Łodzianin.